Preskočiť na obsah

Kristína

Kristína Brosová

Na začiatku mojej cesty boli bolesti, ktoré som sa rozhodla vyriešiť s pomocou fyzioterapeutky a pohybovej špecialistky. Začala som lepšie chápať svoje telo, vnímať čo mu škodí a čo potrebuje. Ako som sa ponárala do oblasti skúmania vlastného pohybu, objavilo sa nadšenie pre chápanie pohybu a pohybových ťažkostí druhých ľudí a rozhodla som sa pre päť mesačné štúdium inštruktora Pilates v Prahe u lektora Mgr. Daniela Müllera, ktorý je žiakom druhej generácie zakladateľa Pilates. Po prekvapivo náročnom štúdiu som začala pôsobiť ako inštruktorka Pilates v pohybovom štúdiu v Žiline a postupne som si dopĺňala vedomosti na ďalších kurzoch. Najskôr som sa zameriavala na ženy po pôrode, postupne som pracovala s ľuďmi so sedavým zamestnaním a bolesťami pohybového aparátu, najčastejšie s bolesťami chrbta. Absolvovala som rôzne školenia, stala som sa pohybovým špecialistom IQ Pohyb. Oslovila ma práca s dychom. Absolvovala som prvú dychovú certifikáciu Oxygen Advantage na Slovensku. Metóda je zameraná na športovcov, ktorým pomáha zlepšiť dýchanie, zdravie, regeneráciu a schopnosť efektívne dosahovať výsledky.

Pôsobila som ako inštruktor pohybu, avšak mala som túžbu pochopiť ľudské telo viac a rozšíriť si paletu nástrojov, ktoré môžem pri svojej práci využiť a tak som sa rozhodla pre štúdium fyzioterapie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda. Štúdium mi pomohlo rozšíriť si teoretické vedomosti a praktické skúsenosti počas absolvovanej praxe v desiatkach zariadení po Slovensku.

Moje smerovanie zásadne ovplyvnili a ovplyvňujú dve veľké osobnosti zo sveta fyzioterapie, fyzioterapeutka Bc. Clara Lewit a fyzioterapeut Mgr. Marián Jendrichovský PhD. Obaja mi pomáhajú vidieť a robiť veci inak, prinášajú mi úplne nový pohľad na svet fyzioterapie. Taktiež ma veľmi ovplyvnila pôrodná asistentka Anna Kohútová, ktorá mi vniesla nový pohľad na terapiu tehotných žien a žien, ktoré sa pripravujú na tehotenstvo, pôrod alebo sú po pôrode.

Počas predošlého zamestnania, štúdia, kurzov a absolvovanej praxe v rôznych štátnych aj súkromných zariadeniach som získala dobrý základ. Prišiel čas vytvoriť nový “svet”, v ktorom môžem dať slobodu svojim ideám a otvorila som prevádzku Pohyb, ktorá sa zameriava na obnovu spontánneho pohybu, na terapiu ktorá je láskavá a jej sila je v jej ľahkosti a prirodzenosti.

Pracujem s ľuďmi rôznych vekových kategórií, s deťmi, so seniormi, s ľuďmi v produktívnom veku, prichádzajú ku mne ľudia so sedavým zamestnaním aj športovci. Taktiež sa venujem ženskému zdraviu, tehotným ženám a ženám po pôrode. Veľmi rada využívam Rebozo masáž a mäkké techniky, ktoré príjemne uvoľnia a podporia terapiu. Veľmi ma oslovili techniky respiračnej rehabilitácie, ktoré dokážu zmierniť zdravotné a pohybové ťažkosti, upokojiť a skôr priviesť k cieľu terapie.

Telefónne číslo: +421 950 413 072, email: kontakt@mkpohyb.sk

  • Zdravotné cvičenia
  • Respiračný terapeut
  • Vertikálna chôdza
  • Pilates
  • SM systém
  • Vývojová kineziológia
  • Terapia jazvy
  • Oxygen Advantage
  • Mäkké techniky
  • Rebozo